bannerr
Arsanızı Biz Satalım
1000+ Üzerinde başarılı satış.
TR | EN | AR
Müşteri Temsilcisi
ÇATALCA KABAKÇA KÖYÜ
GERİ DÖN

İstanbul İli Çatalca İlçesi Kabakça Köyü 0 Ada 254 Parsel Bilgileri

 

İzzettin mevkii’nde kalan 7,750,00 m2 Yüz Ölçümüne sahip  Arazimiz özel parselasyon çalışmasıyla 298,08m2 olarak 13 Eşit parçaya bölünerek Küçük ve Orta  çaplı yatırımcılara yön vermek adına yapılmıştır.

 

ARAZİMİZİN PROJELERİ OLAN MESAFELERİ

 

3.HAVALİMANI’NA 60 KM - YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NE 57 KM - KUZEY MARMARA OTOBANI’NA 6 KM 

YAT LİMANI’NA 35 KM - HIZLI TREN DURAĞINA 8,5KM - KUZEY MARMARA OTOYOLU GİŞELERİNE 7KM - DÜNYANIN İLK

BİOMEDİKAL LİSESİ’NE 13KM ÇATALCA MERKEZİ’NE 11KM mesafesi bulunmaktadır.

 

 

Proje’nin Satışa Çıkış Tarihi : 01.04.2018

Tahmini Satış Bitiş Tarihi : 31.09.2018

Proje’nin Satış Bitiş Tarihi : Devam Ediyor

 

 

Coğrafi Konum

İlçenin yüzölçümü 1.291 km2dir. Bu yüzölçümün büyük bir çoğunluğu ormanlarla kaplıdır. Sahil uzunluğu 135 km.dir. İl merkezine uzaklığı ise 55 km'dir. Güneyde Büyükçekmece'ye, batıda ise Silivri'ye ve Tekirdağ iline komşudur. Doğudaki komşuları, Avcılar, Küçükçekmece ilçeleri ile Arnavutköy'dür. Yüzölçümü itibarıyla İstanbul'un en büyük ilçesidir. İlçenin Karadeniz kıyısında kuzey kesiminde Yıldız Dağları'nın devamı olan ormanlarla kaplı yükseltiler yer alır. Bunların güneyinde verimli ovalar başlar. İstanbul'un içme suyu ilçe sınırları içindeki Durusu Gölü ve Büyükçekmecebaraj gölünden sağlanır. Yıldız Deresi başta olmak üzere Durusu Gölü'ne su taşıyan birçok irili ufaklı dere vardır. Kent, güney batısında 330 metreye kadar yükselen ve Yıldız Dağları'nın devamı olan tepelerin ova ile birleştiği alanda kurulmuştur. Önceleri sancak ve vilayet iken 1926 yılında Çatalca Vilayeti kaldırılmış ve ilçe olarak İstanbul'a bağlanmıştır. İlçe sınırları içinde on altısı merkez belediyeye bağlı olmak üzere toplam kırk iki köy vardır.

 

Ekonomisi

İlçe ekonomisi hayvancılık, tarım ve sanayiye dayalıdır. Sanayi bitkisi olan ayçiçeği, tarım sahalarında en fazla ekilen ürünlerdendir. Bunların dışında arpa, kavun, karpuz ve çeşitli sebzeler diğer ürünler arasındadır. Çatalca ilçesinde önemli ölçüde hayvansal gıda üretilir. Tereyağı, peynir ve yoğurt bunların başlıcalarıdır. Çatalca ilçesindeki taş ocaklarından önemli ölçüde grafit çıkarılmaktadır. Kent, birçok sanayi kuruluşuna sahiptir. Bunların başlıcaları olan Harput Tekstil, Dünya Tekstil, Akdaş Tekstil ve çeşitli gümrüklü depolama alanları Çatalca'nın önde gelen işletmeleri arasında yer alır. Trakya Serbest Bölgesi Çatalca'da yer almaktadır. Ayrıca Çatalca'da 60 megawatt gücünde 20 adet rüzgar türbinlielektrik santrali de bulunmaktadır.

Tarih


Çatalca ilk çağ boyunca Metraj veya Matrai, Metron ve Metris şeklinde anılmıştır. Bu adın neden verildiği kesin olmamakla birlikte bazı kaynaklara göre Büyük İskender'in yaveri (genarellerinden) Ayametris tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Bu generalin Ayametris ismine atfen Metris, Metraj, Metron veya Matrai denildiği çeşitli kaynaklarda bildirilmektedir. Bir başka kaynağa göre Osmanlılar zamanında Matrai adı unutuldu yerine Çatalca denildi. Bu şehre Çatalca adının verilmesinin asıl nedeni kurulduğu yer ile ilgilidir. Çünkü şehir çatala benzeyen bir dağın eteğinde kurulmuştu. Gezgin Evliya Çelebi'ye göre ise Çatalca'nın bir başka adı daha vardır. Bu isim de "Haniçe" Rumca bir kelime olup Büyük İskender zamanında İstanbul'u onaran Kral Yağfur'un (Yekfur) kızı Haniçe'nin yaylağı olması nedeni ile babası burada büyük bir kale yaptırarak Rumca Haniçe adını vermiştir.Fatih devrinde İstanbul Kuşatması öncesi uzun süren direnişinden ve çetin savunmasından veya bir nevi çetinlik hissedilmesinden dolayı "Çetince" adının verildiği de rivayet edilmektedir. Zamanla da Çetince kelimesi Çatalca'ya dönüşmüştür.